ความรู้ต่างๆ » คุณค่าทางโภชนาการของผลเม่า ต่อ 100 กรัม

คุณค่าทางโภชนาการของผลเม่า ต่อ 100 กรัม

7 พฤษภาคม 2021
306   0

 • พลังงาน 2 กิโลแคลอรี
 • โปรตีน 63 กรัม
 • เส้นใย 79 กรัม
 • คาร์โบไฮเดรต 96 กรัม
 • กรดแอสพาร์ติก 43 มิลลิกรัม
 • ทรีโอนีน 47 มิลลิกรัม
 • ซีรีน 75 มิลลิกรัม
 • กรดกลูตามิก 618,62 มิลลิกรัม
 • โพรลีน 94
 • ไกลซีน 23 มิลลิกรัม
 • อะลานีน 17 มิลลิกรัม
 • วาลีน 36 มิลลิกรัม
 • ซีสทีน 60 มิลลิกรัม
 • เมทไธโอนีน 87 มิลลิกรัม
 • ไอโซลิวซีน 78 มิลลิกรัม
 • ลิวซีน 53 มิลลิกรัม
 • ไทโรซีน 17 มิลลิกรัม
 • ฟีนิลอะลานีน 70 มิลลิกรัม
 • ฮีสทิดีน 43 มิลลิกรัม
 • ไลซีน 08 มิลลิกรัม
 • อาร์จินีน 33 มิลลิกรัม
 • ทริปโตเฟน 00 มิลลิกรัม
 • วิตามินบี 1 4.50 ไมโครกรัม
 • วิตามินบี 2 0.03 ไมโครกรัม
 • วิตามินซี 97 มิลลิกรัม
 • วิตามินอี 38 ไมโครกรัม
 • ธาตุแคลเซียม 30 มิลลิกรัม
 • ธาตุเหล็ก 44 มิลลิกรัม

ข้อมูลจาก : กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ